1

یادگیری دریافت کشف با پروژه نیکان

News Discuss 
خبرگزاری تسنیم | Tasnim. خبرگزاری مهر. ۱۵ شهریور ۱۳۹۶. خبرگزاری مهر. ۳۰ تیر ۱۳۹۱. ↑ لسترنج، گای (۱۳۹۱). شالدرکا ۱۰ کیلومتر با شیخ موسی فاصله دارد؛ و از مناطق خوش آب و هوا محسوب میشود و از جاذبههای گردشگری خوبی برخوردار است که اولین دوره بازیهای بومی محلی یاد https://expressbookmark.com/story14010025/%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story